Hafta İçi: 9:00 - 18:00

+90 544 528 63 17

COVID-19 kamu ihale sözleşmeleri için mücbir sebep kabul edilebilecek

Kamu kurumları tarafından yapılan ihalelerin yüklenici firmaları çalışmalarını COVID-19 salgını nedeni ile yükümlü oldukları süre dahilinde tamamlayamadıkları takdirde süre uzatımı sağlayabilecek

Corona virüs salgının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla 02 Nisan 2020 Tarihli ve 31087 Sayılı Resmi Gazetede Covid-19 (Corona Virüs) salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine etkilerine ilişkin 2020/5 nolu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlandı.

Genelge, yüklenicilerin mücbir sebep bildirimleri için izlenecek prosedürü açıklandı. Genelge, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan sözleşmeleri (istisnaları ile beraber) kapsıyor. Genelge'de kamu ihalesi sonrasında yapılan sözleşmelerde söz konusu işin yerine getirilmesinin COVID-19 salgını nedeniyle geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkansız hale gelmesi durumunda yüklenicilerin imkansızlığı belgelendirerek sözleşmenin tarafı olan idareye başvurmaları gerektiği ifade edildi.

Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayınlanan genelge şu şekilde; "COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde ve dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayata ilişkin bazı tedbirler alınmaktadır.

Bu kapsamda 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (istisnaları dahil) ile bu Kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde, COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin başvurular, yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır İdarelerce bu başvurular; 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesi ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenecek ve karar alınmadan önce idarelerce Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirmesi alınacaktır. İdarelerce yapılan değerlendirme sonucunda; ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir."